O mně

Dobrý den,
vítám Vás v mém obchůdku, ve kterém nabízím převážně výrobky z korálků, ale i šité, pletené a háčkované.


Náušnicové háčky lze vyměnit za chirurgické háčky nebo klipsy.
Materiál použitý u prodávaného zboží je pouze z obecných kovů s barevnou a povrchovou úpravou, např.: stříbrná, zlatá, měděná, platinová, apod.
Nejedná se tedy o zboží z kovů jako je stříbro, zlato, apod.
Varování: Nabízené zboží je nevhodné pro děti do 3 let z důvodu možnosti vdechnutí nebo spolknutí malých částí.
Upozornění: Barvy se mohou mírně lišit v závislosti na nastavení monitoru Vašeho počítače.


Poštovné: Zásilky zasílám Vámi určeným způsobem.

Zvolíte-li si odeslání objednávky obyčejnou zásilkou nebo obyčejným balíkem Českou poštou,  již neručím za její dodání!!!

Zboží zasílám pečlivě zabalené v bublinkové obálce, v zipovém sáčku, objemnější zboží v krabici následující den po obdržení platby na účet, nejpozději do tří pracovních dnů.
Účet mám založený u FIO banky.
Jsem řádně zaregistrována na živnostenském úřadě. IČO: 01961411
Nejsem plátce DPH.
Fakturu k zakoupenému zboží zasílám tištěnou spolu se zbožím na vyžádání, můžete si ji také sami vytisknout, najdete ji u své objednávky.
 
Zboží prodávám také jinde, je proto možné, že ne všechno zboží je skladem.
Děkuji za pochopení.
 
Přeji krásné a pohodové dny.
 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u prodejce Korfida (IČO 01961411) prostřednictvím internetového obchodu http://www.laliva.cz/profil/571-korfida/.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího provozovatele profilu Korfida a kupujícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci VI.
 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec VI.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Ke každé objednávce kupující obdrží při převzetí zboží účetní doklad (fakturu), který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Vystavenou fakturu v elektronické podobě si může též kupující sám vytisknout.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci VI.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Dodací podmínky

 • Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v české měně na bankovní účet prodávajícího (účet veden u Fio banky). Prodávající odešle zboží kupujícímu po obdržení platby.
 • Objednané zboží je kupujícím doručováno Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík na poštu, po vzájemné domluvě jako balík do ruky. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.
 • Zboží lze po předchozí vzájemné domluvě e-mailem vyzvednout osobně na domluveném místě, v takovém případě zákazník při objednávání v košíku do poznámky uvede osobní odběr.

VI. Zboží na zakázku

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.
 • Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude zbylá část zálohy vrácena.
 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
 • U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod, či platbu v hotovosti (při osobním předání).
 • Zboží prodávající nezasílá na dobírku.
 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty nebo dle vzájemné dohody předáno osobně na domluveném místě, v takovém případě zákazník při objednávání uvede osobní odběr.
 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci VII.

VII. Reklamační řád

 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

Záruční doba

 • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, nedodržením pokynů k užívání, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

Způsob reklamace

 • Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz. předchozí bod.
 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.
 • V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • Zboží posílané za účelem reklamace prodávající nepřijímá na dobírku.

Provedení reklamace

 • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
 • způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo e-mailem).
 • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má ze zákona dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy a zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je kupující povinen před odesláním zboží zpět o tomto informovat prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, schopné dalšího prodeje, poslané zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání).
 • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.
 • Prodávající do 14 dnů od odstoupení vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem pohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec VI.

IX. Upozornění

 • Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů.  Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost zboží není relevantní a důvodem pro podání reklamace.

X. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. srpna 2018.

 V Babicích dne 12. srpna 2018

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.