Ela Gaurí a Atelier Surjaloka

Baví mne tvůrčí proces, věnuji se tvorbě, plastiky, obrazy,
utorské šperky, užitné umění, vizuální živé projekce.
Píši básně, provozuji e-shop.

Od svých deseti let bádám na poli lidského sebeuvědomění a sebepoznání. Jsem zastánce aplikovaného myšlení. Myšlení obecně považuji za jeden z velkých darů, který dostáváme hned při narození a který můžeme doživotně rozvíjet.. A aplikované myšlení je důležité, protože v záplavě názorů pomáhá informace analyzovat, vyhodnocovat a vysvětlovat. Dobrý způsob, jak poznat své vlastní stereotypy a pokud možno svobodně s nimi pracovat. Doba je těžká vždy a duši máme jen jednu. Mozek taky.

Organizuji různé akce a pracuji na projektech, které s tvůrčím procesem souvisí.
Ať už se jedná o výstavy, kurzy, dílny, kulturní akce, vizuální projekce apod.

Od roku 2005 běží projekt Surjaloka. Roku 2014 jsem založila sdružení Surja z.s.
Mezi roky 2016-2019 jsem se autorsky podílela na 4 výstavách.
Roku 2019 jsem se odhodlala k veřejné přednášce - Surja v mystice.
Už několik let si Vážím spolupráce s kulturním domem v Praze v Kyjích www.kd.kyje.cz . 
V roce 2020 bude prosincová autorská výstava opět ve spolupráci s úžasnou kavárnou www.darkvelvetcafebar.cz .
Výstava opět kolektivní. S gurroa.fractals budeme jistě dělat nějaké vizuelní projekce.

Děkuji všem, kteří se podílíte, a všelijak spolupracujete.
 Ela